Thursday, January 21, 2010

Sejauhmanakan Teknologi Sekarang Memberi Kesan Kepada Belia Terhadap Kehidupan Sosial Mereka?


Teknologi komunikasi selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Dengan kemunculan videophone dewasa ini memampukan kita dapat berkomunikasi dengan melihat wajah lawan bicara dan penggunaan internet kini membolehkan kita memiliki jaringan global ke seluruh dunia. Ketika kita mengamati realita yang ada dalam kehidupan kita saat ini, maka kita akan menyedari bahawa teknologi adalah lebih dari sahabat dalam kehidupan kita. Teknologi seperti teman yang selalu menemani kita dan memberikan kemudahan kepada kita dalam segala aspek. Memang tidak dapat dinafikan bahawa teknologi komunikasi yang saban hari semakin canggih ini berguna dan banyak membantu dalam kehidupan seharian kita, namun persoalannya adakah teknologi ini hanya memberi kesan yang baik sahaja kepada generasi manusia terutamanya golongan belia yang dikatakan pewaris pemangkin kepada tamadun manusia? Persoalannya, sejauhmanakah teknologi sekarang ini memberi kesan kepada belia terhadap kehidupan sosial mereka?

Hasil penerokaan dalam teknologi moden hari ini telah memberi kemudahan terhadap manusia untuk berhubung dan menyebarkan maklumat dengan pantas dan mudah ke seluruh dunia. Bagi belia pula, alatan komunikasi yang canggih menjadi satu kemestian dan asset penting dalam kehidupan mereka. Tanpa alatan canggih ini, hidup diibaratkan seperti dilangit berterbangan tanpa arah tujuan. Ini adalah hasil globalisasi dan modenisasi yang dikatakan memberikan dampak yang besar kepada kehidupan sosial belia sekarang.

Perkembangan pesat teknologi komunikasi adalah pendukung utama bagi terselenggaranya globalisasi. Dengan adanya teknologi komunikasi, informasi dapat disebarkan dengan mudah dan cepat sehingga ia dapat mempengaruhi pandangan dan gaya hidup budaya suatu bangsa. Oleh itu golongan belia perlu menyiapkan diri dengan pelbagai jenis pengetahuan dan kemahiran supaya mereka boleh menyesuaikan diri dengan arus peredaran teknologi sekarang kerana maklumat dan berita yang disalurkan melalui teknologi komunikasi ini boleh mempengaruhi pemikiran belia dari segi positif dan negatif.

Mengikut kajian yang dijalankan oleh Hanris Interactive tentang bagaimana teknologi moden membawa impak kepada belia, mendapati bahawa belia menggunakan pelbagai mode komunikasi dalam konteks sosial yang berlainan. Semasa belia ingin menyatakan sesuatu perkara yang penting, belia cenderung untuk menggunakan telefon bimbit (34%) dan ‘landline phones’ (23%) , meminta maaf daripada kawan melalui telefon bimbit (22%), landline phones (9.1%) dan berpisah dengan seseorang melalui telefon bimbit ( 14%). Beliau juga rasa selesa untuk membincang hal-hal yang menyentuh perasaan dengan menggunakan ‘instant messaging (29%) , sms (11.1%) dan social networking website (10%). Data-data tersebut menunjukkan teknologi memainkan peranan yang penting dalam kehidupan sosial seseorang remaja.

Kebaikan Teknologi Mempengaruhi Sosial Belia

Dari segi sosialnya pula, pembangunan multi media mengeratkan lagi hubungan antara belia. Belia sama ada yang berada di dalam negara atau yang berada di luar negara atas urusan pelajaran atau perniagaan dapat berhubungan dengan ahli keluarga dan sahabat handai pada bila-bila masa. Mel elektronik boleh diterima dan dihantar dari mana-mana pelosok dunia. Maklumat, berita, ucapan dan pandangan dapat disalurkan agar belia membuat keputusan yang rasional dalam kehidupan seharian. Hubungan melalui mel elektronik bukan sahaja mudah malah jauh lebih murah daripada panggilan telefon dan jauh lebih pantas daripada penghantaran surat. Selain itu, hubungan antara negara terutamanya pemimpin politik dan tokoh perniagaan juga berjalan lancar melalui internet. Semangat persefahaman dan kerjasama dapat dipupuk di kalangan rakyat pelbagai negara dan berbagai-bagai kaum.

Belia pada masa kini sangat berpotensi serta mempunyai bakat semula jadi. Tenaga kerja para belia diperlukan oleh kerajaan bagi sama-sama membantu memperkembangkan ekonomi negara. Para belia yang cekap dan kreatif dalam hal pengurusan dan pengusahaan amat membantu dalam mempelbagaikan sumber ekonomi negara. Para belia mengetengahkan bakat dan kekreatifan mereka melalui teknologi komunikasi. Dengan wujudnya alat telekomunikasi yang semakin canggih kini, belia seharusnya merebut peluang untuk memahirkan diri mereka dalam bidang teknologi infokomunikasi (ICT).
Media sosial yang dicetuskan melalui revolusi Internet merupakan tarikan baru generasi muda. Revolusi baru itu kini menjadi satu budaya kepada generasi muda untuk berkomunikasi.

Keburukan Teknologi Mempengaruhi Sosial Belia

Dalam menghadapi zaman yang serba canggih ini, masyarakat kita mengharungi pelbagai masalah dan satu daripada masalah tersebut ialah masalah sosial seperti berleluasanya kes kecurian, rogol, penipuan, keganasan dan lain-lain lagi. Dengan evolusi dari segi teknologi, wujud pula masalah sosial yang baru seperti masalah siber iaitu penyalahgunaan teknologi terutamanya dalam kalangan remaja. Dalam zaman sekarang, adalah perkara biasa untuk setiap belia memiliki alat-alat teknologi seperti Ipod, PDA dan telefon bimbit. Siaran pelbagai media kini boleh didapati di alat-alat tersebut melalui internet dan rangkaian komunikasi tanpa wayar.

Hal ini membolehkan belia kini melibatkan diri mereka dalam siaran media berbentuk podcasting, vodcasting dan blog peribadi. Memang tidak dapat dinafikan bahawa perkembangan teknologi merupakan satu fenomena yang baik sehingga kita didorong untuk mempercayai bahawa teknologi yang lebih canggih dan superior akan membawa kebaikan kepada kita dalam aspek-aspek tertentu. Perlulah diingatkan bahawa walaupun teknologi mempunyai pelbagai aspek yang positif, ia juga boleh menjadi sesuatu yang bahaya. Buktinya, teknologi merupakan satu peralatan yang baik tetapi disalahgunakan oleh sesetengah belia sehingga membawa kepada pelbagai masalah sosial. Sebagai contoh, perkembangan teknologi moden seperti komputer, internet, e-mail dan video memudahkan remaja mendapatkan informasi yang berguna dan pada masa yang sama memudahkan mereka mendapat bahan hiburan yang tidak bersesuaian dengan mereka seperti gambar- gambar lucah.

Walaupun teknologi komunikasi sekarang banyak memberi kebaikan kepada belia, namun kita tidak boleh memandang enteng pada kebukuran yang timbul kesan perkembangan teknologi komunikasi ini.Hal ini kerana perkembangan teknologi komunikasi ini juga dapat memberikan kesan yang negatif kepada masyarakat terutamannya golongan belia.
Tidak dapat di nafikan golongan belia adalah golongan yang banyak terlibat dengan gejala yang tidak sihat kesan perkembangan teknologi komunikasi kini. Hal ini kerana golongan belia adalah golongan yang senang terpengaruh dan dipengaruhi. Mereka amat taksub dengan segala perkara baru berkaitan teknologi kini. Ini dapat dibuktikan dengan gejala jenayah siber yang dipelopori oleh golongan belia. Golongan ini boleh dikategorikan sebagai golongan yang pakar dalam mengakses setiap bahan yang ada. Kesilapan mengakses bahan boleh menyebabkan pelbagai perkara yang tidak diingini berlaku. Contohnya, seperti mengakses bahan-bahan lucah yang boleh mendatangkan kesan negatif kepada minda belia. Pertumbuhan ekonomi sudah tentu akan terencat seandainya belia remaja dan muda tidak dapat meneruskan dan mengekalkan kejayaan yang sedang dicapai dan seterusnya mencipta kemajuan di masa akan datang.

Golongan belia yang dilanda demam internet mungkin melupakan corak kehidupan yang perlu dilaksanakan. Mereka akan mengabaikan produktiviti kerja semata-mata untuk menyelami maklumat yang tiada batasan. Keadaan ini secara tidak langsung akan merengangkan hubungan sesama manusia. Selain itu, perkembangan teknologi juga telah mengubah cara golongan belia berpakaian. Jika kita perhatian, pakaian golongan muda mudi sekarang amat memalukan dan bertentangan dengan tatasusila masyarakat Malaysia. Mereka terlalu ghairah mengikut budaya asing yang dianggap maju dan moden. Mereka terlalu takut dan ego untuk dikatakan ketingalan zaman, kuno dan berfikiran sempit. Oleh itu, mereka hanya mengikut dan meniru cara berpakaian masyarakat barat tanpa memikirkan kesan yang akan timbul akibat perbuatan mereka.

Internet membawa nilai-nilai hidup luaran yang tidak diingini di negara ini. Nilai-nilai pengaulan seks yang bebas, sikap-sikap metalistik dan lain-lain nilai yang negatif yang sebelumnya disebarkan oleh media lama, kini digantikan pula dengan media yang juah lebih pantas dan murah. Remaja mudah terpengaruh terhadap perkara baru dan “trendy” misalnya mewarnakan rambut, memakai anting-anting atau tatu bahkan sampai kepada hal-hal yang sangat serius iaitu pengambilan minuman keras, narkotik dan pergaulan bebas. Zaman ini golongan wanita Melayu Islam gemar memakai skirt pendek, seluar pendek atau memadankan tubuh dengan bikini dan bertanding dalam peraduan ratu cantik di khayalak ramai hasil daripada kemajuan teknologi dalam berfesyen.

Dunia dilihat seakan tidak mempunyai sebarang penghadang bagi membatasi pergerakan dan perlakuan belia. Kehidupan semakin canggih dan kelihatan hebat, namun hakikatnya, ramai lagi yang mengalami ‘kekosongan’ jiwa dari segi sifat-sifat dan adab kesantunan yang sepatutnya sejajar dengan ´kecanggihan dan kehebatan´ tersebut. Majalah Times pada 3 Julai 1995 mendedahkan bahawa 83.5% peratus imej atau gambar yang didapati dalam dunia siber ialah pornografi. Dengan munculnya televisyen satelit dan internet, anak-anak muda akan terdedah kepada nilai-nilai hidup yang kurang sihat.

Pada pendapat ahli kumpulan kami, ibu bapa, guru-guru, dan masyarakat perlulah berganding bahu dan bekerjasama dalam memikul tanggungjawab mendidik anak-anak dan para pelajar agar mereka menjadi masyarakat yang berguna dan aspirasi negara dapat dicapai. Tiada jawapan yang konsisten sama ada kewujudan teknologi akan membawa perubahan yang positif atau negatif ke atas gaya hidup remaja. Cabaran yang perlu dihadapi ialah pendidikan untuk penggunaan teknologi yang bertanggungjawab dan mengelakkan salah guna dalam kalangan remaja.


Rujukan:

http://satuqiblah.blogspot.com/2009/11/dunia-internet-pengaruhi-sahsiah-remaja.html

1 comment: